ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Χωροταξικές πολεοδομικές μελέτες | Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Πτελεού, Δήμος Αλμυρού

Θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Πτελεού, Δήμος Αλμυρού

07-07-2020
Περισσότερα
Θεσμοθετημένο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων

Θεσμοθετημένο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων

07-07-2020
Περισσότερα
Θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Δημοτικής Ενότητας Προυσού, Δήμου Καρπενησίου

Θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Προυσού, Δήμου Καρπενησίου

07-07-2020
Περισσότερα
Θεσμοθετημένη Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου, Δήμος Τεμπών (Ν. Λάρισας)

Θεσμοθετημένη Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου, Δήμος Τεμπών (Ν. Λάρισας)

07-07-2020
Περισσότερα
ΣΧΟΟΑΠ Τέως Kοινότητας Οίας- Β2 υποστάδιο

ΣΧΟΟΑΠ Τέως Kοινότητας Οίας- Β2 υποστάδιο

10-01-2018
Η μελέτη του «Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Τέως Κοινότητας Οίας» αφορά στο Β2 υπο-στάδιο του Β σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.
Περισσότερα