ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Χωροταξικές πολεοδομικές μελέτες | Πολεοδομικές μελέτες

Θεσμοθετημένη πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Αγριάς της κοινότητας Αγριάς (Ν. Μαγνησίας)

Θεσμοθετημένη πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Αγριάς της κοινότητας Αγριάς (Ν. Μαγνησίας)

07-07-2020
Περισσότερα
Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δ. Βόλου, της ΠΕ Αγίας Παρασκευής

Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δ. Βόλου, της ΠΕ Αγίας Παρασκευής

07-07-2020
Περισσότερα