ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Πτελεού, Δήμος Αλμυρού

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΔΕ ΠΤΕΛΕΟΥ | ΑΛΜΥΡΟΣ  (ΦΕΚ 188/ΑΑΠ/30.5.2012)

Σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ΔΕ Πτελεού (σχετ. Ν. 2508/97).

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2011-2012

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΒΑΛΑΣΣΑ Β. & ΣΥΝ/ΤΕΣ

Χάρτης τοποθεσίας έργου