ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΧΟΟΑΠ Τέως Kοινότητας Οίας- Β2 υποστάδιο

Το Β2 υπο-στάδιο αφορά στην προσαρμογή του υποσταδίου Β1 και την οριστική πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ.

Τα κεφάλαια από τα οποία αποτελείται η μελέτη είναι τα εξής:

Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης ΟΤΑ

Π2: Οργάνωση των Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ

Π3:Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικιστικων Υποδοχέων 

Π4:Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ

Η τέως κοινότητα Οίας αποτελείται από δύο χωρικές ενότητες, εντελώς διαφορετικού αναπτυξιακού χαρακτήρα. Από το νησί της Θήρας διέρχεται ο πρωτεύων υπάρχων άξονας ανάπτυξης των νησιών Αιγαίου και Κρήτης. Πρόκειται για το κομμάτι της περιοχής μελέτης οργανικά και λειτουργικά ενταγμένο στο Δήμο Θήρας. Το νησί της Θήρας, χώρος με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, αποτελεί πόλο υπερεθνικής εμβέλειας. Το τουριστικό προϊόν που παρέχει απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και είναι ιδιαίτερο και μοναδικό λόγω του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Το γεγονός της έκρηξης του ηφαιστείου που διαμόρφωσε το φυσικό περιβάλλον, επηρέασε σημαντικά και το ανθρωπογενές περιβάλλον και του προσέδωσε στοιχεία μοναδικότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση το δομημένο περιβάλλον στην περιοχή της Καλντέρας στην Οία. H χωρική αυτή ενότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη με τάσεις εξωστρέφειας. 

 

Έτος Μελέτης: 2017

Χάρτης τοποθεσίας έργου