Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

To 2017 συστήνεται η εταιρεία με την επωνυμία :

«ΒΑΛΑΣΣΑ ΒΑΛΣΑΜΩ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», και διακριτικό τίτλο «4Β», σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν..4072/2012 .

 

Η εταιρία στελεχώνεται από επιστήμονες διακριμένους για το αντικείμενο που ασκούν , με προσφορά στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός Ελλάδας ,  καθώς μιλούν και γράφουν σε αγγλικά , γαλλικά , γερμανικά , ιταλικά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά για την ιδέα της ίδρυσης  είναι η επιστημονική μας γνώση , η πολύχρονη  εμπειρία  μας , η αγάπη για τον σχεδιασμό, που εξασφαλίζουν  την αποτελεσματικότητα των επιδιώξεων των πελατών μας  στις υπηρεσίες  που παρέχουμε:

  • αρχιτεκτονικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημοσίων έργων - σχεδίων - μελετών – πιστοποιητικών
  • αρχιτεκτονικών - τεχνικών συμβουλών
  • χωροταξικών , πολεοδομικών και ρυθμιστικών μελετών
  • κατασκευές ιδιωτικών έργων , δημοσίων έργων & έργων σύμπραξης ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.
  • πωλήσεις & μεσιτεία ακινήτων
  • υποστήριξη επιχειρήσεων - ιδιωτών σε αναπτυξιακά ευρωπαϊκά – εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων.

Η εταιρεία  συνεργάζεται με φυσικά & νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος και  επιδίδεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν  στους σκοπούς της, ενώ υποστηρίζει τις εφαρμογές που δημιουργεί για τους πελάτες της και μετά την ολοκλήρωση των έργων και υπηρεσιών.