ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Θεσμοθετημένο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων

Σ.Χ.Ο.Α.Π ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΛΑΜΙΑ (ΦΕΚ 79/ ΑΑΠ/ 9.5.2016)
Σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ΔΕ Γοργοποτάμου (σχετ. Ν. 2508/97).

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2014-2015
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΒΑΛΑΣΣΑ Β. & ΣΥΝ/ΤΕΣ

Έτος Μελέτης: 2014

Χάρτης τοποθεσίας έργου