ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Θεσμοθετημένη πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Αγριάς της κοινότητας Αγριάς (Ν. Μαγνησίας)

Π.Ε. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ (ΦΕΚ 734/Δ/31.12.1990)
Σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης που αφορούσε την αναθεώρηση και την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού Αγριάς .

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1987-1990

Χάρτης τοποθεσίας έργου